• Klausul
  • Jura

USA frisætter ansatte og forbyder konkurrenceklausuler

USA forbyder klausuler - Danmark og EU bør gå samme vej
  • 19.06.2024
  • Michael Krag-Svendsen

Del artikel

I Danmark kan virksomheder stadig bestemme om medarbejdere må skifte job til konkurrenten. Nu går verdens supermagt USA foran og skrotter konkurrenceklausuler

”O’er the land of the free and the home of the brave.” Sådan sluttet omkvædet i USA's mere end 200 år gamle nationalmelodi ”The Star-Spangled Banner”.

Nu har det amerikanske handelskammer besluttet at sætte trumf bag ordene og sætte ansatte og konkurrencen helt fri.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters må virksomheder fra august ikke længere bruge klausuler til at forhindre deres ansatte i at skifte job til konkurrenten, og det vil sætte skub i den amerikanske økonomi, vurderer handelskammerets forkvinde Lina M. Khan.

”Konkurrenceklausuler holder lønningerne ned, undertrykker nye ideer og berøver det amerikanske samfund for mere end 8.500 nye startups hvert år," siger hun i en pressemeddelelse fra Handelskammeret, der har opgjort, hvordan forbuddet økonomisk vil gavne erhvervsliv, lønmodtagerne og sundhedssektoren.

Et forbud mod konkurrenceklausuler har eksisteret med succes i Silicon Valley i Californien i mere end 150 år. Her har innovationen og mobiliteten sprudlet mere, end i staterne Massachusetts og Michigan, hvor klausuler har været tilladt.

Nu kommer forbuddet til at gælde samtlige stater, og det ventes at frisætte knap hver femte amerikaner (18 pct.) – ledere, der tjener over 151.164 dollars om året, kan fortsat pålægges en konkurrenceklausul.

Klausuler gør mere skade end gavn

Også danske virksomheder har tradition for at binde medarbejdere med ansættelsesklausuler. Det rammer især ansatte inden for salg, it, ledelse og andre videnstunge fag.

Klausuler er isoleret set en konkurrencefordel for den enkelte virksomhed, mens de svækker jobmobiliteten og den økonomiske vækst som helhed, konkluderede Regeringens Produktivitetskommission i 2014. Kommissionen anbefalede dengang, at virksomhedernes mulighed for brug af sådanne klausuler blev begrænses væsentligt.

Gennem mange år har fagforeninger presset på for at forbyde eller begrænse antallet af klausuler.

Lige før årtusindskiftet i 1999 blev kunde- og konkurrenceklausuler reguleret i Danmark. Her indførtes muligheden for økonomisk kompensation til de ansatte. De færreste endte dog med at få penge i hånden, når de fratrådte, fordi klausulen enten blev opsagt eller de blev modregnet i lønnen fra det nye job.

I 2016 forkortede politikerne længden af bindingsperioderne og garanterede en minimumskompensation ved fratrædelsen - men kun for nye klausuler.

Stramning af reglerne har siden 2000 halveret andelen med en klausul i salg og marketing fra 30 til 15 pct.

Business Danmarks landsformand, Jens Neustrup Simonsen, mener fortsat det er alt for mange, og at Danmark og EU skal skele til erfaringerne fra USA.

”Jeg synes vores nyvalgte EU-parlamentarikere skal følge udviklingen i USA og slå et slag for arbejdskraftens fri bevægelighed og arbejde for et lignende EU-forbud mod konkurrenceklausuler. Og mens vi venter på det, bør det danske Folketing lovgive om, at klausuler fra før 2016 enten erklæres ugyldige eller underlægges de nyeste regler. Vi har medlemmer under tre forskellige regelsæt, hvor nogle slet ikke får kompensation, mens andre enten har mulighed for at få det og andre igen har garanti for kompensation, siger han.

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en juridisk bindende aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, der begrænser medarbejderens mulighed for at arbejde for konkurrerende virksomheder eller at starte egnen konkurrerende virksomhed.

Har jeg ret til kompensation for klausulen?

Nej, måske og ja. Svaret afhænger af, hvilket af de tre gældende regelsæt, klausulen er lavet efter.

  1. Nej, hvis klausulen er fra før 15. juni 1999, så får du ingenting - medmindre det specifikt fremgår af din klausulaftale.
  2. Måske, hvis den er lavet mellem 15. juni 1999 og 1. januar 2016. Det afhænger af din klausultype, om du selv siger op eller bliver er opsagt samt hvorvidt din arbejdsgiver opsiger klausulen.
  3. Ja, hvis din klausul er indgået efter 2016 – du er sikret en minimumskompensation samt en mindre månedlig sats, så længe klausulen opretholdes efter din fratræden.

Hvor meget får jeg?

Det er aldrig værd at indgå en klausul for pengenes skyld. Kompensationen er et plaster på såret, fordi den forringer dine fremtidige løn- og karrieremuligheder.

Du får først kompensation den dag, du fratræder. Forsøg derfor at forhandle dig til højere løn ved ansættelsen, hvis du ikke kan få klausulen forhandlet væk.

Er din klausul indgået mellem 15. juni 1999 og 1. januar 2016 kan du have ret til 50% af din løn efter du er fratrådt, men der er mange forbehold, som gør at kompensationen er fugle på taget, fx din klausultype, modregning og opsigelse af klausulen.

Er klausulen lavet efter 2016, har du minimum ret til et engangsbeløb på 2x 40-60% af din månedsløn – samt en løbende kompensation, hvis din tidligere arbejdsgiver opretholder klausulen.

Virksomheder er beskyttet af Markedsføringsloven

Misbrug af virksomheders forretningsfølsomme oplysninger er i forvejen sikret via Markedsføringslovens §19, skriver Beskæftigelsesministeriet i en rapport om klausuler fra 2016. Her kan virksomheden gøre krav på erstatning fra en tidligere medarbejder, hvis virksomheden kan bevise at medarbejderen har påført virksomheden et tab.

Ved at bruge konkurrenceklausuler behøver virksomheden ikke påvise et tab, men kan kræve en konventionalbod – ofte på flere hundredetusind kroner – hver gang en tidligere ansat overtræder klausulen, fx ved at tage job hos en konkurrent eller kontakte tidligere kunder.

Skal vi se på din klausul?

Få nyheder og trends inden for salg og marketing direkte i din mailbox.