Juridiske forbehold  

Dette Web-sted er udarbejdet i overensstemmelse med dansk ret. Rimelige foranstaltninger foretages for at sikre, at indholdet på Web-stedet er korrekt og ajourført. Business Danmark giver dog ingen indeståelser eller garantier for rigtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette Web-sted og kan uden forudgående varsel afbryde visningen af dette Web-sted.

Informationen på dette Web-sted er alene tiltænkt som en generel orientering.

Business Danmark fraskriver sig enhver kontrol over, tilhørsforhold med eller godkendelse af andre websites som henviser til dette Web-sted, eller andre websites som dette Web-sted henviser til.

Informationen på dette Web-sted er vist "som beset" og "som til rådighed" uden nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier eller indeståelser.

Business Danmark er ikke ansvarlig for ethvert direkte, indirekte, tilfældigt tab eller følgeskade, som hidrører fra adgangen til, brugen af eller tillid til indholdet af dette Web-sted eller andre websites, som dette Web-sted henviser til, eller websites som henviser til dette Web-sted uanset om sådan indhold er korrekt eller fuldstændigt, og Business Danmark vil ikke betale nogen erstatning for tab eller pønal eller anden skade, som følge af en sådan adgang til, brugen af eller tillid til indholdet af dette Web-sted eller andre websites, som henviser til dette Web-sted, eller andre websites som dette Web-sted henviser til.

Ophavsret

De er velkommen til at downloade materiale, som er vist på dette Web-sted, såfremt materialet benyttes til ikke-kommercielt og privat brug og forudsat, at De respekterer alle meddelelser og angivelser om ophavsret, varemærkeret og andre ejendomsrettigheder og ikke foretager nogen som helst ændringer deri.

Det er ikke tilladt på nogen som helst måde at kopiere, reproducere, genudgive, uploade, opslå, sende eller distribuere på en hvilken som helst måde, indholdet af dette Web-sted, herunder tekst, billeder, lyd, video til brug for enten offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftlig samtykke fra Business Danmark.

Rabatter og tilbud

Alle eksterne tilbud omkring nye medlemskaber kan ikke benyttes eller kombineres af eksisterende medlemmer.