• Opsigelse
  • Jura

10 ting du skal huske ved opsigelsen

En opsigelse er et chok for mange - vi har lavet en god huskeliste til dig
  • 17.06.2024
  • Michael Krag-Svendsen

Del artikel

Hver måned sidste år startede 72.000 danskere i snit i nyt job. Her får du svarene på 10 typiske spørgsmål, som mange søger svar på ved en opsigelse

Ugen op til månedsskiftet kimer telefonerne ekstra meget i landets fagforeninger. Det er nemlig her, langt de fleste opsigelser falder.

Vi har snakket med juridisk konsulent i fagforeningen Business Danmark, Morten Rieck Skov, om, hvad funktionæransatte medlemmer typisk spørger om.

"Enkelte af spørgsmålene er ting, man hurtigt kan søge og finde svar på. Men når medlemmerne ringer, er der typisk to årsager. De vil have et menneske i røret, som kan forsikre dem om, at det, de har læst på nettet, er korrekt. Og dernæst vil de spørge ind til, hvordan reglerne skal fortolkes i deres individuelle situation," siger han og råder opsagte til at få tjekket deres opsigelse," fortæller han.

Med 850.000 opsigelser sidste år har arbejdsgiverne vel godt styr på opsigelsesreglerne?

"En del har, men vi ser stadig mange fodfejl i ansættelseskontrakter og opsigelser, som i sidste ende kan koste medarbejderen dyrt. Samtidig skal man ikke være blind for, at der er en indbygget interessekonflikt ved opsigelser, hvor virksomheden ønsker at slippe billigst muligt, og den opsagte vil sælge sig så dyrt som muligt. Her ser vi på, om opsigelsen dels er rimelig, og om den opsagte kan blive sendt godt afsted med et replacement-forløb."

Hvad er det mest almindelige, folk spørger om?

"Det er helt jordnært: Hvad der skal stå i opsigelsen? Siger du selv op, behøver du ikke skrive andet end, at du dags dato siger op og angive datoen, og at du er afsender. Om du skriver det på et stykke papir, i en mail eller på en sms er juridisk underordnet. Bliver du derimod sagt op, er det vigtigt, at du kun kvitterer for, at du har modtaget opsigelsen. Lad være med at skrive, at du er enig i årsagen eller vilkårene, før du har vendt det med din fagforening."

Er der forskel på, hvor langt et opsigelsesvarsel man har med løn?

"Ja, i den grad. Når du selv siger op, har du en måneds opsigelse + løbende måned – medmindre du er nyansat i en prøveperiode, hvor du har 14 dages varsel. Når du bliver sagt op, så afhænger dit opsigelsesvarsel af, hvor længe du har været ansat. Spændet er fra 14 dage i en prøveperiode til 9 måneder, hvis du har været ansat i mange år og har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. I sjældne tilfælde ser vi, at virksomheder og ansatte aftaler et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel."

Din anciennitet, når du bliver opsagtOpsigelsesperiode med løn
5 md.1 md.
2 år og 9 md.3 md.
5 år og 8 md.4 md.
8 år og 7 md.5 md.
Over 8 år og 7 md.6 md.
Over 12 år7 md.
Over 17 år9 md.


Skal man typisk arbejde i hele opsigelsesperioden?

"Det skal langt de fleste funktionærer. Men blandt vores medlemmer, som sidder i centrale funktioner med kontakt til kunder og samarbejdspartnere, ser vi tit, at folk bliver fritstillet efter en kortere overleveringsperiode. En fritstilling betyder, at du får din almindelige løn uden at skulle arbejde. Du kan derfor søge andet arbejde og tjene dobbeltløn i op til tre måneder, før din tidligere arbejdsplads kan modregne det, du får i løn i resten af din opsigelsesperiode. Du må dog ikke tage job i en konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden, mens du er lønnet af din tidligere arbejdsplads."

Er funktionærer omfattet af de samme opsigelsesregler?

"Ikke helt. I nogle situationer er man særligt beskyttet. Det kan for eksempel være, hvis man er gravid, på barsel, på grund af ens alder eller hvis man er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Det betyder ikke, at du er umulig at opsige, men begrundelsen skal være saglig og må ikke skyldes din alder eller graviditet, og for tillidsrepræsentanter skal der foreligge 'tvingende årsager'."

Kan ens arbejdsgiver forlange, at man afvikler sin restferie i opsigelsesperioden?

"Både ja og nej. Øvrig ferie skal varsles med 1 måned, hovedferie skal varsles med 3 måneder. Hovedferie skal afholdes i en sammenhæng. Har du højest tre måneders opsigelse, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du afvikler din hovedferie – altså sommerferie, men du må gerne, hvis I er enige. Har du mere end tre måneders opsigelse, bestemmer din arbejdsgiver, om du skal holde hovedferien i opsigelsesperioden, så længe det er varslet tids nok. Men feriereglerne er mere detaljerede end som så. Så tag fat på os og få individuel rådgivning."

Hvornår må man fortælle andre om opsigelsen?

"Det må du, når dit opsigelsesvarsel eller din fritstillingsperiode er udløbet. Selvfølgelig må du inden da fortælle det til familie, venner og bekendte og når du søger job. Men så længe du er på lønningslisten, er det også din arbejdsgiver, som afgør, om og hvornår du må fortælle kunder, forretningsforbindelser og netværk på sociale medier, at du stopper. Så aftal på skrift med din chef, hvordan opsigelsen kan breakes."

Hvordan skal man forholde sig til kunder og samarbejdspartnere?

"Mens du er ansat, er du underlagt en loyalitetspligt over for din arbejdsplads. Det betyder for eksempel, at du ikke må tale negativt om virksomheden og dens ansatte over for kunder og forretningsforbindelser. Du må heller ikke lægge op til, at kunder skal følge med dig over i en konkurrerende virksomhed, og du må ikke bruge forretningshemmeligheder fra din tidligere arbejdsplads. En sådan mistanke om misbrug har blandt andet ført til, at et medlem blev mødt med et erstatningskrav på 25 mio. kr. af sin tidligere arbejdsgiver. Så lav et clean cut. Kontakter tidligere kunder dig uopfordret, efter du er skiftet job, må I naturligvis gerne samarbejde."

Har man ret til at få sit arbejdsmobilnummer med, hvis man også bruger det privat?

"Ja, hvis I har aftalt det skriftligt på forhånd. Mange arbejdsgivere er åbne for det, fordi de ved, at telefonen og nummeret er afgørende i dagligdagen og tit er koblet op på to-faktorgodkendelser og som kontaktnummer til skoler og offentlige myndigheder. Har du fri telefon, så sørg for at aftale med din arbejdsgiver, at du kan tage telefonnummeret med – gør det, mens tonen er god, i stedet for at vente til opsigelsen."

Hvornår skal man aflevere personalegoder som fri mobiltelefon, computer og fri firmabil?

"Senest på din fratrædelsesdato, medmindre andet er aftalt. Bliver du fritstillet, vil du normalt blive bedt om at aflevere mobil, computer og fri bil der. Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at aflevere din fri bil, computer og mobil, skal du naturligvis kompenseres over lønnen."

Få nyheder og trends inden for salg og marketing direkte i din mailbox.