• Opsigelse
  • Sygdom

Kender du reglen, der kan koste dig flere måneders løn?

En lille detalje i din ansættelseskontrakt kontrakt kan koste dig dit opsigelsesvarsel
  • 07.11.2023
  • Michael Krag-Svendsen

Del artikel

De fleste privatansatte er omfattet af 120-dagesreglen. Det kan koste dig flere måneders løn ved en fyring. Men ved du egentlig, hvad reglen går ud på?

Det vidste en ung customer succes manager i hvert fald ikke, da han i efteråret 2019 skrev kontrakt med en mindre dansk filial af en nordisk virksomhed.

I ansættelseskontrakt stod der, at ”120-dagesreglen er gældende, jfr. funktionærloven i Danmark”, men det studsede han ikke nærmere over.

Kontrakten fik han nemlig først to måneder efter, at han faktisk var startet i virksomheden, der havde opkøbt konkursboet efter hans tidligere arbejdsplads. Han var allermest optaget af, at lønnen var korrekt og der igen tikkede penge ind på kontoen.

Han skrev derfor under uden at vide, hvad den kryptiske formulering egentlig betød – og han havde dengang ikke lige råd til en fagforening, der kunne tjekke hans kontrakt.

Lille sætning - store konsekvenser

Men den lille sætning havde til hans store overraskelse nær kostet ham to måneders løn, da han to år senere blev sagt op efter længere tids sygdom.

Først lå med benet i gips, fordi hans akillessene sprang under sport. Og et år senere var han så uheldig at blive sygemeldt med lungeproblemer og skulle holde sig i ro og rende til jævnlige tjek på hospitalet.

Efter 123 dage i sygesengen blev han fyret og fik at vide, at han kun ville få en måneds opsigelse md løn – i stedet for de tre måneder han ellers normalt havde ret til.

Han blev chokeret over at det kunne lade sig gøre. Men det kan det.

For ifølge 120-sygedagsreglen kan en virksomhed opsige en sygemeldt med et forkortet varsel på kun en måned, hvis medarbejderen har været syg mellem 121-129 dage de seneste 12 måneder – selv om den ansatte ellers har optjent ret til tre, fire, fem eller seks måneders opsigelsesvarsel med løn.

Fik alligevel sin løn - ved et held

Så slemt gik det ikke - heldigvis.

I mellemtiden havde han meldt sig ind i Business Danmark og fik nærstuderet sin ansættelseskontrakt. Her gik det straks op for advokat Lise Buhl, hvorfor medlemmet ikke kunne gennemskue konsekvenserne af, det han havde skrevet under på.

- Kontrakten var så indforstået, den hverken beskrev, at 120 dagsreglen handler om sygefravær, hvordan reglen virker og om de ret store konsekvenser, reglen kan få for den ansattes opsigelsesvarsel. Det skal altid fremgå tydeligt af kontrakten, var dommeren enig i.

Den tidligere customer succes manager fik derfor byrettens ord for, at virksomheden skulle betale ham 88.000 kr. i manglende løn og renter.

8 ud af 10 er omfattet af reglen

120-sygedagsreglen findes i dag kun i det private, hvor mange er ansat på individuelle funktionærkontrakter.

Lise Buhl vurderer, at reglen findes i 8 ud af 10 kontrakter, som medlemmer sender til tjek hos Business Danmark.

- Det er et værktøj, som for længst er skrottet på det offentlige område, og som er ude af trit med tidens trend om virksomheders øgede sociale ansvar. Derfor kan det overraske, at den bruges så flittigt i det private, siger hun og anbefaler, at man siger nej til 120-sygedagsreglen.

I sin tid var 120-sygedagsreglen tænkt som værn mod, at virksomheder bare opsagde medarbejdere efter kort tids sygdom. Prisen for lønmodtagerne var til gengæld, at de senere i sygeforløbet kunne blive fyret med et meget kort varsel. Fordelen for lønmodtagerne er i dag til at overse, fordi du efter seks måneder i jobbet har ret til tre måneders lønnet opsigelsesvarsel. Bliver du fyret efter 120-sygedagsreglen har du kun ret til en måneds løn.

Kontakt vores jurister

Få nyheder og trends inden for salg og marketing direkte i din mailbox.