• Løn
  • Arbejdsmiljø

Skattelettelser til dine teenagere i fritidsjob

Regeringen vil friste flere unge til at tage et fritidsarbejde
  • 03.06.2024
  • Michael Krag-Svendsen

Del artikel

Regeringen vil have flere unge mellem 13-17 år til at tage et fritidsjob. Guleroden er lavere skat og flere jobmuligheder. Husk, vi læser dine børns kontrakt igennem

Udspillet med 18 initiativer blev i dag 3. juni præsenteret af Regeringen på et pressemøde.

Først og fremmest lægger Regeringen op til at lempe reglerne, så unge kan arbejde i flere brancher, påtage sig flere opgaver og arbejde i større tidsrum på døgnet.

Ifølge beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), er et fritidsjob myndiggørende og kan være med til at gøre unge mennesker klar til uddannelse, arbejdsmarkedet og livet som voksen.

"Et fritidsjob giver unge en forståelse for pligter og ansvar, og de tjener deres egne penge. Det giver også den enkelte unge identitet, følelsen af at høre til og bidrage. Derfor skal flere unge stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet tidligere. Det gælder ikke mindst i disse tider, hvor mistrivslen har slået rod i for mange unge," fortæller hun.

Og så skal unge fritidsjobbere slippe billigere i skat, fortæller økonomiminister, Stephanie Lose (V). Konkret vil regeringen afskaffe arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18 år, så en ungarbejder, der tjener 36.000 kr. om året, vil få 2.880 kr. mere til sig selv.

"I regeringen ønsker vi, at det kan betale sig at arbejde. Det gælder også for de unge, hvor mange har enorm glæde af at få en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi at give de unge en mærkbar skattelettelse, så de får endnu mere ud af det, når de tager et fritidsjob. Forslaget kommer i forlængelse af den store skattereform, som regeringen sidste år vedtog, og som sænker skatten på arbejde med 10 mia. kr. Det er sund fornuft, at vi gør det mere attraktivt at arbejde."

Regeringen vil for eksempel ændre reglerne, så unge, der er fyldt 13 år, og som fortsat går i grundskole, fremover må arbejde med ufarlige maskiner. Det giver nye muligheder for at oprette fritidsjob til flere unge og i flere brancher – for eksempel i industrien, hvor kun fem procent af alle fritidsjob er i dag.

Som del af dit medlemskab af Business Danmark kan dine børn få tjekket, om deres ansættelseskontrakt er i orden. Kontrakttjek til unge

18 nye initiativer

1. Unge på 13-14 år må varetage flere arbejdsfunktioner.

2. Ophæve begrænsning af, hvor unge på 13-14 år må arbejde.

3. Tillade at unge på 13-14 år må arbejde med ufarlige maskiner.

4. Tillade at unge på 13-14 år må arbejde med flere stoffer og materialer.

5. Ændre definition af undervisningspligten og samspillet med arbejdsmiljøreglerne.

6. Bedre mulighed for at unge på 15-17 år kan arbejde på skæve tidspunkter.

7. Mulighed for at unge på 15-17 år må arbejde alene i butikker på skæve tidspunkter.

8. Gennemgribende forenkling af ungereglerne.

9. Bedre vejledning om reglerne for unges arbejde.

10. Vejledning om fritidsjob.

11. Større klarhed om snitflade mellem arbejde og fritidsaktiviteter i foreningslivet.

12. Automatisk oprettelse af frikort ændres fra 15 år til 13 år.

13. Børn skal have særlig beskyttelse.

14. Afskaffelse af arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18 år.

15. Partnerskab om fritidsjob.

16. Synliggøre fritidsjob for unge og virksomheder.

17. Flere fritidsjob i den offentlige sektor.

18. Kommunal fritidsjobpris.

Læs mere her

Få nyheder og trends inden for salg og marketing direkte i din mailbox.