Attraktiv tre-i-en-forsikring for dig og dine nærmeste  

Gruppelivsforsikring i Business Danmark

Du kan ikke sikre dig mod ulykker, alvorlig sygdom eller død, men med en Gruppelivsforsikring kan du give dig selv og dine nærmeste økonomisk tryghed og overskud til at komme videre i en svær tid.

Flere fordele

De fleste mennesker lever livet fuldt ud med store økonomiske forpligtelser. Derfor skal der mange penge til for at give dig selv eller dine efterladte økonomisk tryghed.

Selv om du allerede har sikret dig, er det i mange tilfælde fornuftigt at tegne en ekstra forsikring. Gruppeliv udbetales også hvis du har andre lignende forsikringer.

Gruppeliv omfatter

  • Livsforsikring
  • Forsikring ved kritisk sygdom
  • Ulykkesforsikring

Se mere om dækningerne her

Hvad koster det

Gruppeliv koster lige under 5 kr. om dagen, hvis du f.eks. er mellem 18 og 30 år - se alle priserne her

Betingelser og skadesanmeldelser

Har du brug for at se de fulde forsikringsbetingelser eller anmelde en skade kan du finde mere info her

Sådan tilmelder du dig Gruppeliv:

  • ved at printe tilmeldingsskemaet og sende det til Business Danmark
  • ved at scanne og sende tilmeldingsskemaet til info@businessdanmark.dk

Ønsker du at tilmelde dig gruppelivsforsikringen, skal du blot udfylde tilmeldingsskemaet og sende det til Business Danmark. Er dine oplysninger uproblematiske, bliver du uden videre optaget, og du er dækket fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din tilmelding.

Hvis du fejler eller har fejlet noget, bliver dine helbredsoplysninger behandlet af forsikringsselskabet. Det er muligt, at der skal suppleres med yderligere oplysninger fra din læge eller speciallæge inden den endelige godkendelse. Det kan tage lidt tid, men godkendes du, træder forsikringen stadig i kraft fra det tidspunkt, vi har modtaget begæringen. Det kan dog også resultere i, at du ikke kan blive optaget.

Når du er godkendt, modtager du dit forsikringsbevis og forsikringsbetingelser samt en opkrævning fra Business Danmark. Efterfølgende bliver præmien opkrævet sammen med dit kontingent til Business Danmark.

Tilmeldingsskema for medlemmer

Tilmeldingsskema

Begunstigelseserklæring

5-årig helbredserklæring

Tilmeldingsskema for ægtefælle/samlever

Tilmeldingsskema

Begunstigelseserklæring

5-årig helbredserklæring