• Firmabil
  • Skat

Principiel dom: Du kan få firmabilskat retur

Skat bakker nu i principiel sag. Det kan sende tusindvis af kroner retur til brugere af leasede firmabiler fra før 2020
  • 09.06.2022
  • Michael Krag-Svendsen

Del artikel

Skat bakker nu i principiel sag. Det kan sende tusindvis af kroner retur til brugere af leasede firmabiler fra før 2020

2020 var et skelsættende år for mange firmabilister.

1. februar 2020 trådte reglen om genberegning i kraft, som betød, at prisen – og dermed beskatningen – på leasede firmabiler fremover skulle genberegnes på markedsvilkår senest tre måneder efter 1. indregistrering.

En cocktail af genberegningsprincippet, usikre billeverancer og stigende brugtvognspriser har de senere år resulteret i en uventet stigning i beskatningsgrundlaget på adskillige tusind kroner for mange firmabilister.

Det viser sig dog, at Skattestyrelsen - uden at have en klar lovhjemmel - også før regelændringen i 2020 i flere tilfælde anvendte genberegningsmetoden til at hæve beskatningsgrundlaget, når de skønnede, at købsprisen for en leasingbil afveg væsentligt fra en tilsvarende model i privat handel.

Det er blandt andet sket med henvisning til en Østre Landsretssag fra 2019, hvor et leasingselskab indregistrerede en bil til 467.072 kr. og stillede den privat rådighed for en medarbejder. Et år - og 24.000 kilometer - senere blev bilen solgt videre for nær det dobbelte - 860.000 kr. - til et aktieselskab, der ligeledes stillede den privat til rådighed for en medarbejder. Dengang mente Landsskatteretten, at medarbejderen skulle beskattes af bilens nye markedspris på 860.000 kr.

Men det vender en ny konkret klagesag ført af brancheorganisationen Finans & Leasing nu op og ned på. Skattestyrelsen har nu erkendt, at denne praksis var ulovlig – og det kan sende tusindvis af skattekroner retur til dig, hvis du kørte i en genberegnet firmabil før februar 2020.

Du kan få genoptaget din sag

Direktør i Finans & Leasing, Christian Brandt, glæder sig over afgørelsen.

- Skattestyrelsen erkender nu, at det er leasingselskabets dokumenterede købspris ved 1. indregistrering, der er beregningsgrundlaget for beskatning fri bil før lovændringen i februar 2020, fortæller han.

- Det betyder, at har man fået sin leasede firmabil genberegnet til en højere beskatning før 2020, så kan man nu få genoptaget sin sag. I de fleste sager, jeg har kendskab til, drejer det sig typisk om mellemklassebiler i 400.000-500.000 kroners klassen, hvor prisen er blevet forhøjet 10-15 procent.

- Vi har længe ment, at Skattestyrelsen tog fejl, ellers var der jo ingen grund til at indføre genberegningsprincippet ved lov i 2020, siger han.

Finans & Leasing har ikke tal for, hvor mange biler der er blevet genberegnet på Skattestyrelsens initiativ før 2020, men Christian Brandt formoder, at det drejer sig om et begrænset antal.

Sådan gør du

Har du eksempelvis fået forhøjet din bils beskatningsgrundlag fra 400.000 til 450.000 kr. svarer det til, at din årlige skattepligtige indkomst stiger med 10.000 kr. Vil du have genoptaget din sag, skal du henvende dig til Skattestyrelsen.

Få nyheder og trends inden for salg og marketing direkte i din mailbox.