• Barsel
  • Karriere

Historisk barselsboom blandt fædre

Øremærket barsel virker - fædre bruger langt mere tid med deres børn
  • 29.04.2024
  • Michael Krag-Svendsen

Del artikel

Flere mænd tager barsel og i markant længere tid. Gamechangeren er reglen om øremærket orlov. Få det store overblik og prøv barsels-planlæggeren

Den 2. august 2022 markerer et nybrud på vej mod mere ligestilling. Her trådte EU-direktivet om 11 ugers øremærket barsel til begge forældre eller medforældre i kraft.

I kølvandet på de nye regler er andelen af mænd på barsel steget fra 80 til 88 pct., og fædrenes antal barselsdage er steget 65 pct. - fra 37,9 dage til 62,4 dage – på bare et enkelt år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Trods de positive tal er det kun første skridt på en lang rejse, fastslår ekspert.

”Det viser sig, at øremærket barsel virker i den forstand, at den fordeler barslen mere ligeligt mellem kvinder og mænd. Der er dog endnu lang vej til en lige fordeling,” fastslår Natalia Anna Rogaczewska, forfatter til bogen ”Barsel på bundlinjen” og indehaver af konsulentvirksomheden Værdbar, der rådgiver virksomheder om værdien af barsel.

Hun peger blandt andet på, at bedre barselsvilkår på arbejdspladserne er et vigtigt skridt for, at det kan blive lige så naturligt for mænd som for kvinder at tage barsel.

”Hvis lovgivningen om øremærket barsel skal få fuld effekt, er forudsætningen, at der ikke er barrierer herfor på arbejdspladserne. Det kan eksempelvis være at sløjfe anciennitetskravet, som betyder, at nyansatte først skal optjene ret til fuld løn under barsel,” fortæller hun.

Natalia Anna Rogaczewska ejer af virksomheden Værdbar

Barsel bremser karrieren

Det er fortsat sådan, at hver tredje leder og medarbejder (31 pct.) ser barselsorlov som et forstyrrende element i arbejdslivet, selvom det er det mest naturlige i verden. Tendensen er mest udbredt i den private sektor, viser en befolkningsundersøgelse, som Norstat har lavet for Business Danmark.

Og det er med god grund, at mange føler, at barselstiden ikke ligefrem fremmer karrieren, fortæller Kia Fisker, leder af karriere og Udvikling i Business Danmark.

”Selvfølgelig fortsætter verden, når man er på barsel. Men ledere skal blive bedre til at inddrage medarbejdere, som ikke er synlige på arbejdspladsen, så de undgår at komme tilbage til en nedlagt stilling eller helt nye opgaver, hvilket desværre ofte er tilfældet,” siger hun.

I stedet for at betragte barsel som en forstyrrelse af driften bør virksomhedsledere se på, hvad de vinder, forklarer Kia Fisker.

”En fødsel er både en glædelig og livsændrende begivenhed, der giver meget på det personlige plan, hvor man får helt nye perspektiver på ansvar, multitasking, planlægning og prioritering.”

Kia Fisker, karriere og udviklingschef i Business Danmark

En lignende melding kommer fra professor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, Anette Borchorst.

”Der er stor fokus på, at barsel sætter især kvinder karrieremæssigt tilbage. Barsel er en karriere-killer. Og det behøver ikke nødvendigvis at være karriere på højt niveau, før forskning og statistikker viser, at man generelt mister både løn- og karrierechancer, når man holder barsel,” siger hun til finans.dk.

Lang barsel koster på kontoen

Tallene fra Danmarks Statistik bekræfter, at mødre i 2022 tog fire gange så lang barsel som fædre - 244 dage mod 62. Forskellen på længden bliver ofte en forklaring på, hvorfor kvinder både tjener mindre, sparer mindre op til pension og i lavere grad bliver ledere, påpeger Natalia Anna Rogaczewska fra virksomheden Værdbar.

”Ulighed i løn er et vigtigt område at tage fat på, da det udover kønsnormer ofte er økonomiske årsager i den enkelte familie, som gør, at kvinden tager længere barsel end mænd. Her er det vigtigt at hjælpe Jeg tror, noget af det vigtige er, at virksomheder og ledere bliver bedre til at håndtere barsel som en ledelsesopgave. Vi skal lære at gøre barslen til en positiv del af arbejdslivet – så hverken kvinder eller mænd behøver at være nervøse for, hvad barslen betyder for karrieren,” siger hun.

”Vi ved, at de store uligheder opstår ved første barn, for eksempel, at kvinders indkomst påvirkes negativt i forbindelse med forældreskab modsat mænds. Det gælder også arbejdstid, hvor andelen af kvinder på deltid fordobles ved første barns fødsel, mens mænds arbejdstid forbliver uændret”.

”Det samme gælder i forhold til kvinder i topledelsen, og at flere kvinder oplever stress. Det kan blandt andet hænge sammen med, at den, der tager mest barsel, også løfter størstedelen af de opgaver, der følger med at have et barn. Så jo mere forældrene kan dele barslen, jo mere viser forskning, at de også deler de relaterede opgaver til børn i hjemmet,” siger hun.

Ifølge finans.dk er der for eksempel sket et lille fremskridt i fædrenes andel i barns første sygedag.

Disse mænd holder mest og mindst barsel

Fagforeningen 3F har fået lavet en særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser, at det største barselsfremskridt er sket inden for håndværksfagene og blandt ufaglærte. De holder dog fortsat færre orlovsdage end akademikere og funktionærer, men flere end mandlige selvstændige og ledere, som ligger i bunden.

Danmarks Statistik tal viser, at mødre i 2022 tog fire gange så lang barsel som fædre - 244 dage mod 62. Mens fædrenes barselsdage er steget 25 dage er mødrene andel faldet 34 dage. Samlet set er spædbørns tid sammen med mindst en af forældre faldet 15 dage.

Få nyheder og trends inden for salg og marketing direkte i din mailbox.