Ledelse og organisation  

Business Danmark er en politisk ledet fagforening. I hovedbestyrelsen sidder landsformanden, vicelandsformanden, foreningens a-kasserepræsentant og formændene for de otte lokalafdelinger og den administrerende direktør.