Vi arbejder for dig  

Business Danmark er den eneste fagforening i Danmark med 100% fokus på salg og marketing.

Vi arbejder for den kommercielle dagsorden, som skal løfte vores samfund, og vi hjælper medlemmer og danske virksomheder med at præstere i en global, digital verden, der udvikler sig i rivende hast.

Karrieremulighederne i salg og marketing har historisk været gode med lav ledighed, høj løn og faglig udvikling.

Vi ser virksomhedernes stigende kundefokus, som fagets chance for at tage endnu større ansvar for fremtidens vækst. Det kræver, vi som fag og individer udvikler os, mener Business Danmarks landsformand Jens Neustrup Simonsen.

"Salg og marketing skal tiltrække de allerdygtigste kandidater. Det kræver bredt samarbejde og fælles forståelse for fagets udfordringer og løsninger blandt organisationer, uddannelsesinstitutioner og politikere", siger han.

Tre specialudvalg

I Business Danmark har du en karrierepartner for livet. Vi kender dit fag og ved, hvad det kræver at få succes. Tre udvalg i din fagforening følger tendenserne i branchen og arbejder for ordentlige vilkår for erhvervsliv og lønmodtagere i Danmark.

Vi skal op i værdikæden

Den globale digitale forbrugeradfærd har på få år revolutioneret krav og forventninger til medarbejdere og ledere i salg og marketing, mener Henrik Høj Jørgensen, formand for Business Danmarks Beskæftigelsesudvalg, der har fokus på bedre job-, karriere- og uddannelsesmuligheder.

"Salgs- og marketingfaget skal i dag både mestre det enkle onlinesalg af produkter og det komplekse face to face salg af løsninger og services, som skaber præference, værdi og udvikler kundens forretning. Det kræver dybere forretningsforståelse og kompetencer end tidligere, siger han.

Få mere mentalt overskud

Formanden for Business Danmarks Arbejdsmiljøudvalg, Tobias Bai, arbejder for at fremme medlemmernes trivsel i en digital tidsalder, hvor vi altid har arbejdet i hovedet og kontoret i lommen. Alligevel kan han ikke forestille sig et bedre job end i salg og marketing. 

"Vi har et udfordrende job med enorm frihed. Kunsten er at balancere job og fritid, så vi ikke er mentalt på 24/7", siger han.

Tænk smartere

Teknologien præger alle dele af vores arbejdsliv. Skypeopkald ersattter sælgerens traditionelle tur ud til kunden i firmabilen. Mobiltelefonen bringer nye muligheder og distraktionsfaktorer ind i bilerne. Og el- og hybridteknologien er på vej til at gøre bilparken lidt grønnere. Vi skal være klar til at gribe de nye muligheder og tænke alternativt, mener Lars Bundgaard, formand for Business Danmarks Trafikudvalg, der hvert år kårer Årets BusinessBil i kompaniskab med foreningens arbejdsmiljøudvalg.

"Vi skal konstant tænke over, hvordan teknologien kan gøre vores hverdag lidt nemmere, sikrere, grønnere og rigere", siger han.

Business Danmark arbejder for medlemmernes tryghed i jobbet, personlig og faglig udvikling og økonomiske fordele.

Salg, marketing og rådgivning er udfordrende og meget forskellige job. Og forskellige job kræver forskellige løsninger. Derfor hjælper Business Danmark medlemmerne med individuelle ansættelseskontrakter og personlig sparring.

Business Danmark holder øje med og arbejder for, at politikerne på Christiansborg sikrer fair rammevilkår for lønmodtagere på arbejdsmarkedet.

Se, hvad vi mener om nogle af de områder, som berører medlemmerne i dagligdagen.

Ansættelsesret

Business Danmark mener bl.a. at:

 • Kunde- og konkurrenceklausuler kun skal være tilladt at bruge på lederniveau. Der skal betales kompensation for hver klausul. Og der skal ikke kunne modregnes i kompensationen.
 • Bonus og provision bør kun udgør en mindre del af lønnen, fordi det giver øget økonomisk stabilitet og mindre stress.
 • Ferieloven bør følge udviklingen på arbejdsmarkedet og give ret til 6 ugers ferie inklusive feriefridage.
 • Højere barselsrefusion vil øge mænds incitament til at tage en større del af barslen til gavn for ligebehandlingen på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse

Business Danmark mener, at:

 • Hjælp til selvhjælp og et styrket selvværd er nøglen til succes i den aktive beskæftigelsesindsats. Det er vigtigt med en tidlig jobindsats med fokus på individuel rådgivning, uddannelse og fleksible tilbud, som udvikler den enkelte hen mod varig beskæftigelse.
 • Borgere og Danmark står sig bedst, hvis flest muligt sikre sig økonomisk i tilfælde af ledighed. Dagpengeniveauet ligger på et acceptabelt niveau og skal følge prisudviklingen. Der skal være mulighed for at tegne en individuel lønsikring, så man kan øge sin dækningsgrad.
 • Forudsætningen for et velfungerende velfærdssystem er, at alle bidrager. Modtager man dagpenge eller kontanthjælp, har man som modydelse pligt til at stå til rådighed for jobmarkedet. Skattemæssigt skal der være incitamenter til at arbejde, det kan f. eks. være et beskæftigelsesfradrag, en forhøjelse af grænsen for, hvornår man betaler topskat eller en lavere marginalskat.
 • Teknologi og globalisering skaber branchekonvergens, det ses blandt andet inden for salg og marketing. Den virkelighed skal landets merkantile uddannelser forberede de studerende på. Derfor skal de enkelte uddannelseslinjer favne hele palletten; sprog, kultur, salg og marketing.
 • Medarbejdere har selv ansvar for at udvikle sig gennem hele arbejdslivet, ligesom virksomheder skal påtage sig et socialt ansvar og bidrage til medarbejderens livslange læring. Vi er modstander af uddannelsesklausuler, hvor ansatte skal tilbagebetale uddannelsesomkostninger, hvis jobbet opsiges inden for en aftalt tidsperiode.

Arbejdsmiljø

Business Danmark mener bl.a. at:

 • Det arbejdsmiljøpolitiske system skal fokusere mere på det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning, chikane samt konsekvenserne af stress og udbrændthed.
 • Arbejdstilsynet og virksomheder skal have større fokus på arbejdsmiljø og arbejdspladsvurderinger i firmabiler og på hjemmearbejdspladser.
 • Forebyggelsespolitikker om kost, rygning, alkohol, motion og stress på arbejdspladsen er godt, så længe de respekterer individets ret til at vælge til og fra.
 • Der er behov for uddannelse og coaching af ledere, så de bedre rustes til at guide medarbejderne i det grænseløse arbejde.
 • Erstatningerne for arbejdsskader skal hæves, så den skadelidte holdes økonomisk skadesløs, og der bør ydes erstatning for hver skade, man udsættes for.
 • Der skal være adgang til fleksjob og andre beskæftigelsesmæssige støtteordninger, hvis arbejdsevnen nedsættes.
 • Overvågning af mail, internet og firmabilen m.v. skal ske med respekt for medarbejderen og Datatilsynets regler.

Trafik

Business Danmark mener bl.a. at:

 • Der er brug for en provenuneural omlægning af registreringsafgiften på biler, som flytter udgiften fra køb til brugen af bilen. Road pricing vil øge fremkommeligheden på vejene.
 • En omlægning skal designes, så bilens pris afhænger af, hvor sikker og miljørigtig den er.
 • Den skattefri kørselsgodtgørelse skal dække de faktiske omkostninger for brug af egen bil på jobbet.
 • Sikrere biler kan gøre mere for trafiksikkerheden end yderligere stramninger af færdselsloven.
 • Automatisk fartkontrol skal kun opsættes på farlige strækninger, og bøderne skal øremærkes til øget trafiksikkerhed og intelligente transport systemer (ITS).
 • På flere vejstrækninger bør der indføres variabel hastighed.
 • Kommunerne skal investere mere massivt i vejvedligeholdelse.