Cookie- og privatlivspolitik  

Når du besøger Business Danmarks website modtager du automatisk en eller flere cookies.

Så lang tid opbevares cookies

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer, mobil eller tablet. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din enhed. Vi benytter maksimalt cookies på dine enheder i 3 måneder.

Hvad cookies bruges til på vores website

For at fastlægge, hvem der besøger vores websites, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse indhold og navigation, så det passer med brugernes besøgsmønstre.

Nedenfor er en mere detaljeret gennemgang af de cookies, der lægges på businessdanmark.dk

Statistik

Business Danmark anvender analyseværktøjer fra blandt andet Facebook, LinkedIn og Google Analytics til at udarbejde statistik over brugernes færden på businessdanmark.dk og på vores sociale firmasider. Google Analytics m.fl. behandler oplysningerne på vegne af Business Danmark, og de videregiver ikke personhenførbare oplysninger om dig og din færden på businessdanmark.dk til tredjemand. Alle data er anonymiserede, og de kan ikke kædes sammen med en enkelt bruger.

Bannerannoncer

Vi bruger enkelte steder tredjeparts cookies i forbindelse med bannere, som skal fortælle os hvor vores markedsføring er mest effektiv, samt skal sørge for, at du ikke får vist de samme reklamer flere gange.

Vores websites modtager cookies og lignende Tracking-teknologier fra reklamepartnere, som driver et online-reklamenetværk. Derved har vores reklamepartnere mulighed for at registrere dine enheds- og adgangsdata og præsentere dig for individualiseret reklame, som er målrettet dine interesser på andre websites og i andre apps.

Ønsker du ikke at modtage disse reklamer kan du deaktivere ”Retargeting”, som vores online-reklamenetværk Xaxis deltager i. Deaktivér yderligere reklame (http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg) Bemærk at hvis du vælger at deaktivere interessebaseret annoncering, betyder det ikke, at du ikke længere vil se vores digitale annoncer fremover – vi indkøber nemlig også annoncering udenfor online-reklamenetværket uden at gøre brug af dine adfærdsdata.

Brug af personoplysninger

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved indmeldelse eller deltagelse i fx en undersøgelse, tilmelding til et arrangement mv. Her indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, mobil, e-mail, uddannelse og branche.

Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Sociale medier

Til vores egne digitale medlemskampagner, målretter vi medlemmer ved at bruge mailadresser på Google, Facebook og LinkedIn. På den måde kan vi identificere flere af vores medlemmer og sikrer at de ikke ser irrelevant kampagnemateriale om at blive medlem, og også til at målrette informationer kun medlemmer kan benytte sig af, fx nye medlemsservices eller medlemsfordele – vi kan ikke identificere personer men som grupper. Alle registreret med nej tak til reklame i vores system, vil ikke fremgå på lister. Listerne slettes helt og erstattes af nye lister med op til 3 mdr. mellemrum.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Business Danmark, skal du rette henvendelse på info@businessdanmark.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "senest opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Denne cookie- og privatlivspolitik er baseret på anbefalingerne fra Minecookies.org.

Juridiske forbehold

Dette Web-sted er udarbejdet i overensstemmelse med dansk ret. Rimelige foranstaltninger foretages for at sikre, at indholdet på Web-stedet er korrekt og ajourført. Business Danmark giver dog ingen indeståelser eller garantier for rigtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette Web-sted og kan uden forudgående varsel afbryde visningen af dette Web-sted.

Informationen på dette Web-sted er alene tiltænkt som en generel orientering.

Business Danmark fraskriver sig enhver kontrol over, tilhørsforhold med eller godkendelse af andre websites som henviser til dette Web-sted, eller andre websites som dette Web-sted henviser til.

Informationen på dette Web-sted er vist "som beset" og "som til rådighed" uden nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier eller indeståelser.

Business Danmark er ikke ansvarlig for ethvert direkte, indirekte, tilfældigt tab eller følgeskade, som hidrører fra adgangen til, brugen af eller tillid til indholdet af dette Web-sted eller andre websites, som dette Web-sted henviser til, eller websites som henviser til dette Web-sted uanset om sådan indhold er korrekt eller fuldstændigt, og Business Danmark vil ikke betale nogen erstatning for tab eller pønal eller anden skade, som følge af en sådan adgang til, brugen af eller tillid til indholdet af dette Web-sted eller andre websites, som henviser til dette Web-sted, eller andre websites som dette Web-sted henviser til.

Ophavsret

Du er velkommen til at downloade materiale, som er vist på dette Web-sted, såfremt materialet benyttes til ikke-kommercielt og privat brug og forudsat, at du respekterer alle meddelelser og angivelser om ophavsret, varemærkeret og andre ejendomsrettigheder og ikke foretager nogen som helst ændringer deri.

Det er ikke tilladt på nogen som helst måde at kopiere, reproducere, genudgive, uploade, opslå, sende eller distribuere på en hvilken som helst måde, indholdet af dette Web-sted, herunder tekst, billeder, lyd, video til brug for enten offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftlig samtykke fra Business Danmark.

Disse betingelser er senest opdateret 26. juni 2018.