Business Danmarks legater  

Business Danmarks legater har som formål at støtte sælgere i økonomiske vanskeligheder efter ulykke, sygdom, alder eller anden uforskyldt årsag - og at yde støtte til enker og umyndige børn efter sælgere.

Legatformuen stammer fra "Foreningen af 1887" - en filantropisk forening for sælgere i København, der donerede sin formue, da foreningen blev nedlagt. Endvidere fra "De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie Nielsens Mindelegat til fordel for ældre danske handelsrejsende", samt arven efter frk. Lebah. Se legatfundaten her.

Næste legatuddeling finder sted i forbindelse med landsrådsmødet 2026.

Uddelingen af legater sker i maj, og ansøgningsfristen er 23. marts 2026

Ældre sælgere, hvis hovedvirksomhed er foregået i Østjylland, har fortrinsret til den del af legatportionerne, som stammer fra "De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie Nielsens Mindelegat til fordel for ældre danske handelsrejsende".

Den del af legatportionerne, der stammer fra 87-foreningen, kan herudover søges af tidligere medlemmer af Foreningen af 1887 og deres enker.

Legatbestyrelsen består af landsformand Jens Neustrup Simonsen, Karsten Poulsen og Tonny Klim.

Legatansøgning

Har du/din samlever tidligere været medlem af Business Danmark?

Er du enke eller enkemand?

Oplys venligst følgende oplysninger om afdøde mand/hustru:

Har du tidligere søgt og modtaget et legat fra os?

2. part / værge

Hvis du har nogen til at udfylde denne formular for dig, f.eks. din familie, læge eller andre tæt på dig, skal de herunder bekræfte, at oplysningerne er rigtige.

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er rigtige
Jeg accepterer, at Business Danmark opbevarer, vurderer og benytter ovenstående data til al behandling og kommunikation via telefon og mail omkring legatansøgningen.