• Ledelse
  • Arbejdsglæde

For mange dårlige chefer i salg og marketing

2 ud af 3 siger, at deres leder aldrig burde havde været chef
  • 25.06.2024
  • Michael Krag-Svendsen

Del artikel

En god leder er afgørende for trivslen i enhver virksomhed. Langt de fleste har dog haft så ringe en leder, at vedkommende aldrig burde have været chef

Ledere så dårlige, at de aldrig burde have haft jobbet. Chefer, der forringer arbejdsglæden og giver dårligere trivsel.

Det har de fleste ansatte i salg og marketing oplevet på et tidspunkt i deres karriere, viser en ny undersøgelse lavet blandt 2.000 medlemmer af Business Danmark for Mediet Markedsføring.

To ud af tre, 65 pct., nikker til, at de på et tidspunkt har haft en leder så ringe, at han/hun aldrig burde have siddet i chefstolen. Og for knap seks ud af ti har dårlig ledelse medført et dyk i arbejdsglæde.

Salg og marketing er langt fra det eneste fag præget af dårlig ledelse, men det kan være sin sag at være leder for højtuddannede specialister, påpeger lektor og forsker i ledelse på CBS, Frans Bévort over for mediet Markedsføring:

"Det her er et område med kreative og veluddannede medarbejdere. Vidensarbejdere med stor autonomi. Der trives ledelse ret dårligt. På den ene side respekterer man ikke lederen, hvis denne nedprioriterer fagligheden og fokuserer på ledelse. Og på den anden kritiserer man også lederen, hvis denne er en dårlig leder ved ikke at udvise nok interesse for det ledelsesfaglige. Det er et underligt paradoks," siger han.

CEO i Business Danmark, Martin Kildgaard Nielsen, bakker op og påpeger også tendensen til at forfremme dygtige specialister – uden skelen til om de har de nødvendige lederevner:

"Det er tit der, det går galt. At man ikke tager ledelse seriøst nok som fag. Både bevidst og ubevidst," siger han til Markedsføring.

Denne undersøgelse siger ikke noget om, hvor mange der er utilfreds med deres nuværende leder. Men utilfredshed med nærmeste leder, er ifølge tidligere undersøgelser en af de hyppigste årsager til at medarbejdere skifter job.

Læs hele historien hos Mediet Markedsføring.

10 principper for god ledelse

I Mediet Markedsføring fortæller rådgiver og tidligere leder i Noa, Morten Kjær, om sit syn på ledelse i branchen og uddyber de 10 principper nedenfor

1. Skab større psykologisk tryghed

2. Brug jeres bestyrelse aktivt

3. Formuler et ledelseskodeks og brug det

4. Gør balance imellem arbejdsliv og privatliv muligt

5. Vær rollemodeller

6. (Videre)uddan jer indenfor ledelse

7. Kommuniker ærligt/kærligt

8. Lad fagfolk være fagfolk. Gør ledere til ledere

9. Led 1:1

10. Tilfør ”musikalitet” i din ledelse

Bestil leder- og karrieresparring

Få nyheder og trends inden for salg og marketing direkte i din mailbox.