alle arrangementer
Årsmøde i Sydjyllands afdeling

LukketÅrsmøde i Sydjyllands afdeling

Kom med til årsmødet i Sydjylland, hvor vi skal nyde spisning og hører et foredrag om ansættelsesret

Årsmøde med foredrag om ansættelsesret
 
Vi glæder os til, at kunne byde velkommen til Årsmøde i Sydjyllands afdeling, hvor vi efter mødet får besøg af  Business Danmarks jurist Kasper Skellund, der vil holde et foredrag om ansættelsesret.
 
Program
Kl.  18.00  Spisning, buffet med drikkevare.
  
Kl.  19.00  Årsmøde   
Kl.  20.00  Foredrag om ansættelsesret
 
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formanden foranlediger beretning aflagt
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Afdelingens aktiviteter i det kommende år
6. Andre sager.

Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.


Bestyrelsen inkl. formanden består af 7 medlemmer og vælges for en periode af 2 år. Endvidere vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær umiddelbart efter Årsmødet.
Forslag, der ønskes til afstemning på afdelingens Årsmøde, skal være formanden i hænde senest 21 dage før Årsmødet.
Vi glæder os til at se dig.

Har du et spørgsmål?

Hvis dit spørgsmål drejer sig om arrangementet, kan du kontakte:

Karsten Poulsen
40915306
karsten.Poulsen@mail.tele.dk