Praktiske informationer / Practical information  

Fagforening

Opsigelse af tidligere fagforening

Husk at opsige din tidligere fagforening med det samme, så du ikke betaler dobbeltkontingent. Det er nok at opsige medlemskabet pr. mail. Fortæl os, hvis du har en opsigelsesfrist, så søger vi for at aktivere dit medlemskab fra den dato, du bliver udmeldt.

Hvornår er jeg dækket?

Du har fri adgang til alt i fagforeningen – allerede fra dag et.

Akut juridisk rådgivning

Vi kan hjælpe dig med alle juridiske sager, som opstår på jobbet efter din indmeldelse.

Lønsikring

Du kan overføre din anciennitet fra en anden lønsikring til os eller få et tilbud på en helt ny lønsikring – beregn din pris her. Ring til os på 3374 0303 eller skriv til salg@businessdanmark.dk - så ordner vi det for dig.

A-kasse

Vi sikrer din ret til dagpenge

Vi skifter a-kassen for dig og sikrer, at du ikke mister din anciennitet eller dine rettigheder. Har du kontingent til gode, får du det automatisk tilbage.

Hvornår sker overflytning?

Der går typisk mellem 2 og 4 uger, før dit skift af a-kasse er helt på plads. Vi holder dig orienteret på mail, og du kan til enhver tid følge med på Selvbetjeningen. Er du er ledig, bliver du overflyttet fra løbende måned + 1 måned.

Hvis du er ny i dagpengesystemet

Du har ret til dagpenge, når du har været medlem af en a-kasse i et år og har tjent 243.996 kr inden for tre år. Reglerne er ens for alle a-kasser i Danmark.

Efterløn

Indbetaler du til efterløn, bliver den automatisk overført til os.

Hvis du bor i udlandet

Har du har boet og haft en a-kasse i udlandet, så har du 8 uger til at melde dig ind i en dansk a-kasse og derved bevare din dagpengeret. Du skal få godkendt en såkaldt PDU1 formular af myndighederne i det land, du har boet i. Du får formularen hos din tidligere arbejdsgiver eller den udenlandske a-kasse. Send den udfyldte formular til os på info@businessdanmark.dk


Betaling

Du forudbetaler kontingent hos os hver tredje måned. Vi sender dig en mail med besked om hvordan du finder din opkrævning.
Hvis du er ny i a-kasse og/eller forening går der ca. en uge, og hvis du overflyttes fra anden a-kasse kan der gå op til en måned.

Priser

Fagforening koster:
167 kr./ måned før skat (124 kr. efter skattefradrag)
501 kr./kvartal før skat (373 kr. efter skattefradrag)

Fagforening og a-kasse koster:
657 kr./måned før skat (489 kr. efter skattefradrag)
1.971 kr./kvartal før skat (1.466 kr. efter skattefradrag)

A-kasse koster:
490 kr./måned (365 kr. efter skattefradrag)
1.470 kr./kvartal (1.094 kr. efter skattefradrag)

Efterlønsbidrag:
520 kr./måned (386 kr. efter skattefradrag)
1.560 kr./kvartal (1.160 kr. efter skattefradrag)

Du får skattefradrag:
Du kan trække dit kontingent fra i skat. Vi indberetter automatisk dit kontingent i slutningen af året. Du kan få glæde af dit fradrag med det samme, hvis du forskudsregistrerer dit kontingent hos SKAT.

The Union

Resignation from your previous union

Remember to resign from your previous union, so you won’t pay for a dual-membership. Usually it will be sufficient to resign by mail.
Please let us know if there is a notice period on your previous membership. Then I’ll make sure to activate your membership at Business Danmark, at the date of resignation.

When will I be covered?

You’ll have full access – to all we offer - from the first day of your membership.

Urgent legal counselling

We will help you with all legal matters, regarding your work, provided it happens after your enrollment in Business Danmark.

Salary Insurance

You can transfer your rights from a previous salary insurance, or get an offer on a completely new salary insurance. Calculate your price here.
Call the sales department on 3374 0303 or write an email to: salg@businessdanmark.dk – then we’ll fix it for you.

The unemployment fund

We will secure your right to recieve unemployment benefits.

We will automatically move your membership in your current unemployment fund, and make sure that you don’t lose your rights. If you have remaining money – or have paid in advance – concerning your membership, it will automatically be transferred back to you.

When will my membership be transferred?

Usually it takes between 2-4 weeks before your unemployment fund is transferred. We will keep you informed during the time, and you can always keep track of the process on our self-service.
If you are unemployed you will be transferred at “current month + 1 month”.

If you are new to the unemployment system

You have the right to receive unemployment benefits, when you’ve been a member of an unemployment fund for a minimum of 1 year, and has earned 233,376 DKK within 3 years. Those rules are applicable for all the unemployment funds in Denmark.

Early retirement

If you pay to ”early retirement benefits”, it will automatically be transferred to us.

If you live abroad

If you’ve lived – and been member of an unemployment fund abroad – then you’ll have a maximum of 8 weeks to sign in at a Danish unemployment fund. Otherwise you’ll lose your rights.
You need to get an approved PDU1-form by the government from the country, in which you have worked and lived. You can get the PDU1-form from your previous employer or from the foreign unemployment fund, you’ve been a member of. Send us the filled out form on: info@businessdanmark.dk

Prices

The union costs:
167 DKK/per month (124 DKK after tax deduction)
501 DKK/per quarter (373 DKK after tax deduction)

The union and unemployment fund costs:
657 DKK/per month (489 DKK after tax deduction)
1.971 DKK/per quarter (1.466 DKK after tax deduction)

The unemployment fund costs:
490 DKK/per month (365 DKK after tax deduction)
1.470 DKK/per quarter (1.094 DKK after tax deduction)

Early retirement benefits costs:
520 DKK/per month (386 DKK after tax deduction)
1.560 DKK/per quarter (1.160 DKK after tax deduction)

Tax deduction:
You are entitled to deduct the quota and we automatically report it to SKAT.

You prepay with us every three months. We send bills in 2 ways and it depends on the date you are signed in. Either we will send you a reminder by mail when the bill is ready for your self-service or it will be sent on paper and will be in your physical mailbox. After initial payment, we recommend that you sign up for Payment Service.